Medicin 

Vi giver kun medicin når det er absolut nødvendigt og når vi så gør det skal følgende være i orden:

Medicinen skal være lægeordineret. 

Medicinen skal være ordineret til barnet (barnets navn skal stå på). 

Medicinen skal være forsynet m. dosis angivelse. 

Medicinen skal opbevares i medicinskabet.