Program for læringsledelse

 

Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram

”Program for læringsledelse”

 

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.

 

Programmet omfatter dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Programmet blev på dagtilbudsområdet indledt i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af de ældste børnehavebørn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere. Besvarelserne blev analyseret i samarbejde med Århus Universitet.

 

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for det samlede Børneområde i Kolding Kommune og for de enkelte dagtilbud. Profilerne giver et billede af status på børnenes læring og trivsel, medarbejdernes pædagogiske indsats og trivsel, ledelsens indsatser og forældrenes tilfredshed og oplevelse af deres barns dagtilbud. Profilerne giver viden om, hvad der lykkes i det pædagogiske arbejde og hvor der kan være behov for udvikling.

 

Datagrundlaget danner udgangspunkt for at lære af de områder, hvor den pædagogiske indsats virker godt og for at identificere de områder, hvor man med fordel kan iværksætte et kompetenceløft.

 

Spørgeskemaundersøgelsen gentages i efteråret 2017 og efteråret 2019, det giver mulighed for løbende at følge udviklingen i dagtilbuddene.

 

Læs mere på www.laeringsledelse.dk

 


Og hvordan ser det så ud hos os?

 

LSP har haft stor bevågenhed hos os. Som noget nyt, ukendt. Fra kortlægningen i sept. 16 til at vi blev parat til i januar 17 at kunne dykke ned i metoder og tænkning har vi haft oplevelsen af noget spændende nyt i form, indhold og omfang. 

86,2 % af forældrene fandt tid til at besvare spørgsmålene – vi vil gerne højere op til næste kortlægning.

Vi ligger pænt i midterfeltet. Personalet oplever stærke børn, der generelt trives.

 

Når vi dykker ned i tallene viser arbejdspunkterne sig.

Indtil nu har vi arbejdet med ”Alle børn har ret til et godt farvel hver dag”. Et fælles fokus med både et forældre- og et børneperspektiv.

Derudover arbejder vi forsat med vores aktivitets udbud (fokus, vægtning, synlighed, information, struktur) – også et felt, hvis målgruppe favner børn, forældre og personale.

Vi har som kompetence pakke for næste forløb valgt at arbejde med sociale kompetencer – herunder inklusion, leg og voksnes aktive deltagelse i børnenes færden. Måske kan øget fokus her få indflydelse på børnenes eksternaliserede/internaliserede adfærd.

 

Personalets oplevelse er at det giver mening, at det ser begribeligt ud og at det handler om kvalitets udvikling på vores dagligdag og pædagogik.

Det får vi energi afJ

 

 

 

 

Overordnede resultater fra hele Kolding Kommune

Børn

Kontaktpædagog

Forældre

 

Overordnede resultater fra Strandhuse Børnehave

 

Børn

 

Kontaktpædagog

 

Forældre