At lære i det nú vi er i - stort som småt

 

Dagligdags læring og den betydning vi ligger netop her, understøttes at vores læringssyn. Vi skal konstant være nysgerrige på børns oplevelser af deres børnehave verden.

 

Vi siger i vores læringssyn at:"

 "Børn skelner ikke mellem leg og læring. For dem er det et samlet flow på deres vej til at tilegne sig og forstå verden og at skabe sig en stadig større platform i tilværelsen

Læring sker der hele tiden. Så mangfoldig at vi aldrig helt kan få styr på og vide hvilken viden børnene tilegner sig. Der kan godt være situationer, hvor vi tror vi formidler væsentlig læring; men hvor børnene samler sekundære eller andre sidegevinster op. Vi kan forsøge at udstikke retninger og mål; men skal vide at børn lærer her og nu og på deres egen måde og at to børn kan uddrage forskellig læring af samme input/situation.

 

Så derfor ser vi dagligdagen som fyldt med læring – vi skal lære af vores oplevelser med, beskrivelser og iagttagelser af dagligdagen, hvilken understøtning børnene skal have."

 

Derfor dokumenterer vi på dagligdags læring.

Derfor reflekterer vi på den læring vi ser finde sted.

Derfor lærer vi af det børn viser os.

 

 

Bilag
Et ex. på dagligdags læring - her under et projekt.