Leg og børns læring

Der er ingen læring mere effektfuld end den, der bliver leget ind.

 

Legen er barnets dominerende aktivitet. Det er måden barnet med krop og psyke tilegner sig både den nære og den ydre verden på. I legen bringes elementer fra omverdenen og fra barnets indre liv i spil og bibringer barnet en øget forståelse for sammenhænge og dets egen rolle i disse. Derfor er legens væsen vores stærkeste kort – også i lærings øjemed.

 

 • Leg er frivillig og på barnets præmisser – og i samspil med andre
 • Leg er en totalsituation, der kan være altopslugende eller sporadisk med hoppen ud og ind af fantasi og virkelighed og hvor de 6 læreplanstemaer sammen med andre vigtige parametre som fantasi og nysgerrighed automatisk er i spil
 • Leg giver plads til at barnet sætter sin egen dagsorden
 • Leg er et frirum, der kan åbne op for indre følelser og tanker og bringe ting der er svært at tumle ud i fri luft.
 • Leg er det første forsøg med samarbejde; lige fra spædbarnets dialoger med forældre til regellegene sidst i børnehavealderen
 • Leg er rummet hvor virkelighedens/voksenlivets verden testes (rolleleg)

 

Det betyder, at den læring vi vægter ikke er ”røv til stol” tænkning

 

 • Der skal være legemuligheder ude og inde
 • Legeredskaberne og legetøjet skal være af god kvalitet frem for kvantitet
 • Legepladsens udfoldelses muligheder skal være optimale
 • Der skal være tid og rum for leg
 • Der skal være normer og regler omkring leg (den vilde leg, den stille leg etc.) der befordrer legens væsen
 • Der skal til stadighed komme nye input/brændstof til legen via fortællinger, ture ud af huset, inddragelse af verden i vores dagligdag etc.
 • Vi skal kende børnegruppens sammensætning og give en hjælpende hånd om nødvendig

 

 • Vi skal kæmpe for at legen fortsat har den højeste prioritet i dagligdagen
 • Vores opgave er at dokumentere legens læring
 • Vores opgave er at udlede børnespor af den aktivitet, der er vigtigst i barnets liv.

 

 

Vores opgave er at skabe de rammer og betingelser legen – den frie såvel som den voksenstyrede - har brug for. Så børn bliver fuldgyldige medlemmer af legefællesskaber.