Samarbejdet ml. jer og os

Vi finder det af afgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling, at samarbejdet mellem forældrene og personalet er kendetegnet ved gensidig åbenhed, tillid og respekt.

Det skal derfor være vores målsætning at samarbejdet bygger på følgende principper:

                                                             

At børn og forældre får en god modtagelse og introduktion når barnet starter.

 • En af pædagogerne aftaler besøg i børnehaven med forældrene inden barnet starter, hvor der gives god tid til rundvisning og præsentation af børnehaven.

 • Forældrene får udleveret log in oplysninger til vores Nem Intra

 • Der inviteres til en lille snak om barnet, om der er specielle hensyn vi skal tage i forbindelse med barnets start hos os, og  evt. aftale om besøgsdage inden barnet starter rigtigt.

At forældre og personale jævnligt taler åbent  sammen om barnets trivsel og forhold hjemme og i børnehaven.

 • Personalet vil løbende fortælle om specielle gode eller mindre gode oplevelser barnet har haft hos os, og forventer at forældrene tilsvarende orienterer os, hvis barnet oplever ting udenfor børnehaven, som har væsentlig betydning for barnet.  

 • Når barnet har været hos os et par måneder, inviterer kontaktpædagogen til en samtale om, hvordan forældrene og vi oplever barnets første tid hos os, samt gensidige ønsker og forventninger til vores samarbejde fremover. Der kan evt. aftales flere samtaler efter behov, ligesom der afholdes en samtale i forbindelse med barnets overgang til skolen.                                                    

 • Vi ser gerne, at forældrene gør personalet eller ledelsen opmærksom på, hvis de har kritik af børnenes forhold hos os, og ikke taler nedsættende om personalet eller andre børn i deres barns påhør.

At forældrene føler sig velkomne hos os og engagerer sig i børnehavens liv.

 • Vi vil møde forældrene med åbenhed og venlighed, og så vidt muligt finde tid til en lille snak, når de afleverer og henter børnene.

 • Vi  byder på Forældrekaffe stuevis, - og efter sommerudskiftningen invitere til Familiespisning for børn, søskende, forældre og personale, hvor forældrene kan få lejlighed til at lære hinanden og børnene lidt at kende.

 • Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om, hvad der sker i børnehaven  gennem vores Velkomstfolder, Ugeplaner, Nyhedsbreve og opslagstavler mm.,  og så vidt muligt deltager i husets traditioner og arrangementer.

 • Hvis barnet holder fri bedes forældrene give os besked

 • Vi ser gerne, at forældrene deltager aktivt til forældremøder og bestyrelsesvalg, og også bruger bestyrelsen som deres talerør til at opnå indflydelse på børnehavens drift.

 • Vi opfordrer til at forældrene hjælper os med at skaffe genbrugsmaterialer og -skiftetøj, fodrer dyrene på fridage, samt hjælper til med praktiske gøremål i huset og på legepladsen.

 • En fredag årligt i  marts, hvor personalet afholder en planlægnings- eller temadag, hjælper  forældrene til med at passe de børn, som ikke har mulighed for at holde fri fra børnehaven.

At børnene får taget ordentligt afsked når de skal forlade børnehaven, og at vigtige oplysninger vedr. barnet videregives til skole og fritidsordning.

 • Personalet aftaler i hvert enkelt tilfælde med forældrene, hvorledes afskeden skal foregå, og tager så vidt muligt hensyn til særlige ønsker fra barnet og forældrene.

 •  

 • Det er forældrenes ansvar, at vigtige oplysninger vedr. barnets trivsel og udvikling videregives til den kommende skole og  fritidsordning. Vi tilbyder at medvirke med vores erfaring og viden om barnet, såfremt forældrene giver deres samtykke.