"Børn fødes med 100 sprog: men berøves de 99". Italiensk psykolog, Malaguzzi får os til at forstå vigtigheden af at børn har et stort og nuanceret sprog.

Sprogarbejdet i Strandhuse

Arbejdet specifikt m. børns sprog er lovbestemt efter Dagtilbudsloven § 11 stk. 6. samlet i ”Sprogpakken”.

Intentionen i Sprogpakken er at opkvalificere pædagogers arbejde i forbindelse med:

 • Identifikation af de børn, der har behov for ekstra sprogindsats.

 • Valg af metoder, indsats og aktiviteter.

 • Vejledning af forældre til et godt sprogmiljø derhjemme.

Sprogpakken lægger vægt på 2 lærings strategier, der skal fungere sammen:

 • Hverdagens aktiviteter og dagliglivet, hvor børn opsnapper og bruger det sprog, der naturligt er omkring dem – både hjemme og i børnehaven.

 • Et målrettet pædagogisk sprogarbejde i børnehaven og højtlæsning o. lign. hjemme.

Sprogpakken placerer børn i 3 kategorier:

 • Generel indsats – langt de fleste børn, der lærer et korrekt og alderssvarende sprog i de sociale kontekster de indgår i – og det børnehaveliv der leves.

 • Fokuseret indsats – de børn, der har behov for ekstra sproglig hjælp, som en fælles indsat ml. børnehaven og hjemmet kan udbedre.

 • Særlig indsats – de børn, der har behov for mere støtte end Valhalla og hjemmet kan give; bl.a. gennem talepædagogerne.

Hvad gør vi i Strandhuse generelt omkring sprog…

 • Sørger for sprog ind over alle aktiviteter.

 • Er faglig og vågen overfor børns sprog.

 • Er sproglige rollemodeller.

 • Bruger barnets udgangspunkt/børns spor som platform.

 • Er interesseret i barnets hjemmesprog og hjemmets sprogkultur.

 • Stuen har ansvaret for at den generelle indsats gøres og at de børn, der har specifikke behov tilgodeses – også i den generelle indsats.

Hvad gør vi i Strandhuse, når sproget ”knirker”…

 • 3 pædagoger er en del af sprognetværket i Kolding Kommune og har herigennem fået div. kurser.

 • De 3 er ansvarlige for at sprogviden deles og at der arbejdes med sprog fokuspunkter gennem året.

 • Nye børn vurderes vedr. behov for sprogvurdering i sept. på et ”landkort” over børnenes sproglige formåen. Børn der starter senere vurderes omk.  3 mdr. samtalerne

 • Kompetencehjul udarbejdes efterfølgende og følges op m. handleplaner.

 • Forældre er med hele vejen og der aftales hvilken indsats der sker i børnehaven og hvad der skal ske i hjemmet.

Hvorfor det er vigtigt at I som forældre også arbejder med….

 • Fordi dit barn primært lærer af det sprog det er omgivet af og I har langt mere individuel ”taletid” (i bilen, på turen hjem, når I spiser, v. sengetid etc.) sammen med jeres barn.

 • Fordi I har flere fælles oplevelser, der kan bruges direkte sprogligt og med sikker viden om at det er oplevelser, barnet har været en del af.

  Fordi forskning viser, at bare lidt læsning hver dag, gør en kæmpe forskel på dit barns sprog.

    

  Se mere på

  www.sprogpakken.dk

  under forældre portalen/fanebladet – her findes meget mere