Alle, såvel forældre, børn og personale skal være med til at gøre børnehaven til et rart sted at være. Vi accepterer ikke mobning, hverken det at blive mobbet eller at være mobber. Vi er som voksne ansvarlige for at forebygge mobning i alle henseender, samt at gøre noget ved mobning, hvis det alligevel forekommer.

MÅL:

- Personalet arbejder aktivt for at opfylde målsætningen.

- Børnehaven arbejder tillige med at øge personalets, forældrenes samt

  børnenes bevidsthed om mobning, dens årsager og konsekvenser.                      

- Børnehaven vil fremme forståelsen for, at alle har et ansvar for det enkelte   

  barns trivsel.

- Børnehaven arbejder på at alle kender forskel på mobning, konflikter og

  drillerier.

Definitioner:

 

Mobning er en gentagende, systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en social sammenhæng, hvor denne person er tvunget til at opholde sig.

 

Konflikt foregår mellem to parter, der er nogenlunde lige stærke fysisk og psykisk.

 

Drillerier er ofte spontan og tilfældig. Det er at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes det er sjovt.

 

Mobning indeholder 3 problematikker: Den, der er offeret, den der mobber og den der er tilskuer til mobberiet.

Vi arbejder i børnehaven med alle problematikkerne, både stuevis og i aldersopdelte grupper. Vi tager udgangspunkt i kurset ”Fri for mobberi”, som en del af personalet har været afsted på.

Det handler selvsagt om, hvad vi kan gøre for at undgå mobberi i børnehaven. Vi har en ”Venskabskuffert” med forskelligt materiale fra Red Barnet/Maryfonden.

Der er bl.a plancher med billeder af forskellige situationer, som er gode at snakke med børnene om. Der kommer mange gode iagttagelser fra børnene og vi får en snak om hvordan det føles fx.at blive holdt udenfor, eller hvordan det kan føles at føle sig presset til at være med til at mobbe nogen.

Derudover bruger vi taktil rygmassage med det formål atden man rører, mobber man ikke!

 

FORÆLDRETIPS

  • Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler i børnegruppen

  • Tal ikke dårligt om andres børn i børnehaven eller om deres forældre

  • Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der har svært ved at forsvare sig selv

  • Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer

  • Kontakt personalet i børnehaven med det samme, hvis du har mistanke om at det bliver mobbet eller mobber andre