Sådan evaluerer vi det pædagogiske arbejde

 

Vi skal løbende refleksivt forholde os til og dokumentere, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Vi skal gennem systematik i didaktik/planlægning og evaluering, få øje på egen og andres praksis, tænke over den og se muligheder for evt. ændringer.

Planlægning:

SLI

SMIITTE                                        Status, mål, inklusion, innovation, tiltag, tegn og                                                                 evaluering

Dokumentation/evaluering:

Dataindsamling                           LSP, iagttagelser, kortlægning, kryds skemaer,                                                                      billeder etc.

Praksisbeskrivelser                      Som dokumentation til forældre og analyse til os –                                                            ligger i juni.

GLK                                               Hurtig dagligdags refleksion

 

Fælles og dybde evaluering        2 gange om året/fælles/ børns ”udbytte” af bestemte                                                       tiltag/aktiviteter/forløb

                                                      

Pædagogisk analyse                   Sammenhængscirklen/tiltag etc. En gang imellem på                                                       stuemøder v. p.møder

Børns deltagelse/direkte               LSP kortlægning/SPU

Børns deltagelse/inddirekte          Aktør perspektivet v. opretholdende faktorer

                                                      Dokumentationsdel m. billeder, foto

Kompetencehjul                            Handleplaner

 

                                                   

Dokumentation                                         Analyse                               Systematik refleksion