Anerkendelse betyder i Strandhuse børnehave at:

 

Børn oplever sig værdsatte.

Det betyder i praksis, vi vægter en differentieret og ressource orienteret tilgang fyldt med rummelighed, omsorg og respekt for det enkelte barns ønsker, behov og måde at gå til verden på.

 

Mennesker udvikles i og gennem mødet med andre. Det er alt afgørende for dannelsen af en sund selvfølelse og selvopfattelse, at de mennesker vi møder i livet vil os det bedste, er interesseret i os og kan pege på de næste skridt fremad.

Børn er ekstra afhængige af deres omsorgspersoner. Anerkendelse og vores relation til børnene er så væsentlig, at der til alle tider skal være omdrejningspunktet i vores faglige debatter.

Fagligt ligger vores inspiration ved 2 norske forskere Berit Bae og the grand old lady Anne Lise Schibbye. Begge arbejder med hvordan vi bedst skaber gode relationer til børn og styrker deres selvfølelse på en måde, der både udvikler børnene og os selv.

Et godt pædagogisk arbejde betinges af faglig selvrefleksion. Til det har vi forskellige ”huske regler” og faglige metoder, som vi personligt og fælles anvender til at holde retningen.

  • KRAP redskaber

  • Marte Meo principper

  • Anni Linder og hendes 8 temaer for det gode selvværd

  • Metoder fra Læringsledelse

  • Relations skemaer

4 samspilsmåder befordrer ligeværdighed og nysgerrighed på børns opfattelse af deres verden – og holder voksnes lyst til at have definitions magten i ave:

  1. Vores forståelse/indlevelse og empati

  2. Vores åbenhed over for andres motiver og perspektiver

  3. Vores bekræftelse

  4. Vores selvrefleksion