Professionalisme betyder i Strandhuse børnehave at:

 

Vi har et stærkt fagligt engagement

Der betyder i praksis, at vi arbejder kontinuerligt for at sikre og forbedre kvaliteten i det pædagogiske arbejde såvel som på diverse samarbejdsfelter. Vi deler viden og udvikler pædagogikken gennem refleksion, fælles uddannelse, pædagogisk faglighed - og med vished om at vores forskellighed giver den nødvendige dynamik.

Arbejdet med Projekt læringsledelse betyder at vi har sigtet mod at indarbejde disse  5 faktorer i det Professionelle læringsfællesskab:

Fælles forståelse for værdier og visioner

Kollektivt ansvar for børn læring, udvikling og trivsel 

Reflekterende og professionelt undersøgende metoder eks. kollegial observation, LSP, relations skemaer, børnelinial og feed back

Samarbejder på praktisk plan, pædagogiske indsatser, kollega-feedback og evaluering. Fremmer læring og kompetenceudvikling i teamet – aflærer og tillærer.

Inddragelse af extern viden