Traditioner - familie og børnehave imellem

Familien, børnehave og tilbagevendende traditioner i Strandhuse

Vi bruger traditioner til at finde et fælles kulturelt ståsted og skabe fællesskaber, vi ikke lige finder andre steder. Vi er sammen om oplevelser, der knytter an til vores historiske og kulturelle rødder. Og allerbedst er det sammen, at skabe oplevelser der lagres i børns sanser og kan kaldes frem som gode minder senere…

Ligesom det er vigtigt, at have traditioner, der kun er for børn og personale – lige så vigtigt er det, at finde de traditioner, der knytter båndet mellem børnehave og familie. At forældre og bedsteforældre helt konkret er en del af ungernes liv, giver de første værdifulde oplevelser af, at sammen kan vi gøre vi en kæmpe forskel.

Samtidig knyttes der bånd de enkelte familier imellem, således at ex. legeaftaler lettere laves.

Legeplads eftermiddag

I foråret samles alle en fredag eftermiddag og giver en uvurderlig hånd med at vedligeholde vores legeplads. Der males, køres sand og repareres på vores efterhånden noget ”brugte” legeplads.

Et fællesskab der rækker ud over dagligdagen og efterlader toptrimmede udearealer lige til at gå i gang med.

Fællesspisning

I september laver vi rammen for vores fællesspisninger. Forældre inviteres ind i deres børns verden, lytter måske til børnenes sange - og medbringer mad til et stort fælles buffetbord. Som regel bugner bordet af alt fra risengrød, pølsehorn til tærter, salater og flæskesteg. En sand fryd for øje og gane.

På den måde afsluttes en travl dag for forældre, børn og personale med en kort hyggelig snak og møde omkring bordene inden det er sengetid.

Julestue

Markerer starten på julemånedens lyksaligheder. Et totalt samvær i et vist kaos af både tivoli stemning og højtidelighed omk. Lucia – både som tilskuer og deltager.

Salg af gløgg, kaffe og æbleskiver og ikke mindst lodderne til tombolaen sikrer det økonomiske grundlag for vores dyrehold.

Inden dagen har alle forældre været i gang med at samle gevinster fra deres bagland, således at bestyrelsen dagen inden kan få stillet en flot tombola op. Et rigtigt godt billede på, at når vi alle vil det samme, så lykkes meget.

Bedsteforældredag

Også bedsteforældre vil gerne være en del af deres børnebørns dagligdag. På skift inviterer de enkelte grupper børnenes bedsteforældre til en besøgsdag i foråret. Med børnene ved hånden guides de rundt i huset, på legepladsen og besøger dyrene.

Når dagen afholdes i foråret planter de sammen en sommerblomst, som børnene værner om resten af sommeren – og som giver legepladsen et blomsterflor, vi ikke selv ville kunne fremtrylle.

Forældrekaffe

1 gang om året inviteres forældre til kaffe og kage sidst på dagen. Måske har de selv bagt kagen; måske har børnene bagt den i løbet af dagen. Men fælles er at vi sammen slutter dagen af med hygge og snak på stuen.

Dejligt for de voksne, der lærer de andre forældre at kende. Dejligt for børnene at deres forældre slår sig ned for en kort stund i deres omgivelser.