Mål for arbejdet med overgangen ml. skole og børnehave

 

I Kolding Kommune arbejdes der systematisk med at skabe sammenhæng i forbindelse med overgang fra dagtilbud til skole.


Målet med glidende overgang er, at overgangen mellem dagtilbud og skole skal bygge på et tydeligt børneperspektiv, hvor skolen tager over, der hvor dagtilbuddet slipper.

Der skal i forbindelse med GLO skabes indholdsmæssig sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet og fælles mål og læseplan for 0-klasse.

I de enkelte distrikter arbejdes der i professionelle læringsfælleskaber for at sikre udvikling for børnene.

I vores skoledistrikt har vi tradition for et godt samarbejde - både på voksenplan og omkring børnene. Det er det samarbejder, vi i de kommende vil opgradere yderligere gennem dialog og fælles faglighed.

Skole/institutions samarbejdet består af:

  • Vi arbejder i storebørns grupperne i børnehaven fra september til marts.
  • Indholds og samarbejdsmøder ml. os og skolerne (mest Lyshøjskolen) i september, januar og juni. Her besluttes bl.a. hvad "den røde tråd" skal være fra år til år. Den overordnede plan for GLO lægges på Mit Kolding.
  • Forældremøder om GLO i november.
  • Forældre og pædagoger udarbejder overleverings skemaer senest 1.03.
  • Overleveringsmøder for de børn, der har behov for at blive fulgt ekstra på vej i februar/marts
  • Besøg på skolen inden 1.04/skolens pædagoger besøger os.
  • Pædagog fra børnehaven deltager i GLO livet fra april til juli.