Kostpolitik

Vi ansèr det for vigtigt for børnenes sundhed, trivsel og udvikling, at:

 • børnene får sund og nærende mad og drikke med jævne mellemrum dagen igennem, så de føler sig mætte og veltilpasse, og har energi til deres mange aktiviteter.

Vi betragter det som forældrenes ansvar, at:

 • børnene får en ernæringsrigtig kost i det daglige, i form af morgenmåltid derhjemme og madpakke med i børnehaven.
 • børnene ikke medbringer slik og søde sager i det daglige.

Vi betragter det som en fælles opgave, at:

 • børnene lærer almindelige regler for god bordskik.
 • børn, hvor forældrene har særlige ønsker til børnenes forplejning, som har sin begrundelse i sundhedsmæssige anbefalinger eller religion, søges tilgodesèt på lige fod med de øvrige børn.

Vi betragter det som børnehavens opgave, at:

 • tilbyde morgenbørnene et lille supplerende morgenmåltid.
 • tilbyde børnene lidt at drikke med jævne mellemrum.
 • der i varme perioder af året sættes kander med vand frem ude og inde.
 • at børnene får et let formiddags- og eftermiddagsmåltid med frugt/grønt og brød, ”fredagskaffe” med rundstykker, og nogle gange kage  til festlige lejligheder.
 • at børnene får vand til deres frokost.
 • der bliver skabt en god atmosfære med rolige og hyggelige rammer omkring indtagelse af måltiderne.
 • der i forbindelse med højtiderne laves traditionelle måltider og lækkerier.
 • påtage sig en del af ansvaret for børnenes daglige ernæring i særlige tilfælde, hvor man vurderer det berettiget af hensyn til familiens forhold, og efter aftale med forældrene.
 • vi bestræber os på at indkøbe sunde fødevarer.

REGLER FOR FØDEVARER I DAGINSTITUTIONER.

Efter regler fra Fødevaredirektoratet må vi stadig tage hjem til eks. børnefødselsdage og spise der, men vi må ikke give børnene mad i institutionen, som forældrene har tilberedt hjemme af madvarer, som kan være letfordærvelige. Spørg hvis du er i tvivl om, hvad I må medbringe!

BØRNEHAVENS FRUGTORDNING.

Frugtordningen er  forældrefinansieret, og beløber sig p.t. til kr. 90,00 pr. måned pr. barn.

Beløbet dækker formiddags- og eftermiddagsmaden, maddage og lidt læskende på udflugter. Måltiderne kan bestå af frugt, grønt, brød, hjemmebag m.m..

Betaling til frugtordningen sker 2 gange om året. Forældrekassereren sender opkrævninger ud via intrasystemet i september og februar måned. Der sendes ikke opkrævning på papir, jo mindre der særskilt er bedt om det.

Frugtordningens kontonummer er: Reg.nr. 7040 kto.nr. 1570935.

Ved betaling påføres barnets navn og stue.