Fokuspunkter 2021 Praksisnær pædagogik og teori

 
Børneperspektivet

Direkte og indirekte inddragelse af børn i børnehavelivet.

Fokus på børnenes initiativer.

Afprøvning af forskellige metoder til at afdække hvad der rører sig i børnelivet.

Læringssamtaler omkring læreplanstemaerne

Hovedformålet er at blive klar på stuens styrkesider omkring de 6 læreplans temaer.

Hvordan inddrages læreplanstemaerne i årets temaer?

Små seancer hen over året – hvor vi dels formidler alle vore talenter til hinanden og dels har en snak stuevis med Jytte