Det anbefales, at familie- og ulykkesforsikring er tegnet, når barnet begynder i institution, da Kolding Kommune ikke har forsikring som dækker fx tandskader.

 

Børn er i princippet ansvarlige og erstatningspligtige for den skade, der forvoldes forsætlig eller uagtsom. Dvs. en forsætlig/uagtsom skade på institutionens bygninger,  -inventar, eller –materiel kan, afhængigt af barnet alder m.v., medføre et erstatningskrav.