Vores historie

Børnehaven blev oprindeligt bygget som et  fritidshjem med plads  til 60 børn og indviet den 1. oktober 1981. I 1987 blev vi udvidet med en tilbygning til i alt 80 børn, siden hen til 88 børn. I 1994 og -95 fik vi i 2 omgange bygget en børnehavegruppe til.

Fra januar 1999 blev børnehaven udvidet til 60 børn, og fritidshjemmet blev tilsvarende nednormeret til 72 børn, og blev hermed en integreret daginstitution med 132 børn fra 3 år til og med 3. klasse.

I sommeren 2005 har vi så måtte sige endeligt farvel til fritidshjemmet og er blevet en børnehave med op til 110 børn.

 

Vi har nu 5 børnehavegrupper:Girafferne, Løverne, Elefanterne,  Bavianerne og Spirerne. Grupperne er aldersblandede fra 3-6 år. I Spiregruppen er de 8 af pladser til børn som har vanskeligheder med sprog, tale, kommunikation og/eller motorik. Gruppen nedlægges som udløber af budget 2020 delvist 1.04.2020 og endeligt pr. 1.08.2020

Institutionen er beliggende i et dejligt naturområde op til Kobbelskoven og idrætsanlægget og med Lyshøjskolen og stranden ved Kolding Fjord som gode naboer. Vi har et stort grønt og kuperet legeareal med legeredskaber, naturlegeplads, moon-carbane, fodboldbane, gedefold og en staldbygning med høns og kaniner.

 

Vi har en aktiv og interesseret forældregruppe, som er med til at sætte sit præg på institutionen med deltagelse i vores møder og arrangementer. De hjælper os med at passe dyrene i weekenderne og med vedligeholdelse af legepladsen.